Programy do wystawiania faktur


Proste w obsłudze programy do faktur
z mozliwością obsługi magazynu

Pobierz dla siebie program do wystawiania faktur


Pobierz i korzystaj bez ograniczeń z bezpłatnego programu do fakturowania, Fajna Faktura Start, lub pobierz i przetestuj wersję płatną.


Wszystkie wersje płatne można pobrać zainstalować i uruchomić 20 razy bez wykupywania licencji. Po tym czasie, możesz dodać wykupioną licencję i korzystać z programu bez ograniczeń, lub odinstalować program bez konsekwencji.
Masz więc pełną możliwość przetestowania i wybrania dla siebie odpowiedniej wersji.

Wszystkie wersje płatne generują pliki JPK_VAT i JPK_FA64


32-bit 64-bit

Start

Aktualna wersja:

1.5.13

Super

Aktualna wersja:

2.0.25.1

Multi

Aktualna wersja:

3.0.13.1

Magazyn

Aktualna wersja:

4.0.11.1

Lista ostatnich zmian

2022-02-07
Fajna Faktura Magazyn v 4.0.11
Fajna Faktura Multi v 3.0.13
Fajna Faktura Super v 2.0.25
 • dodano generowanie JPK_VAT 7 i 7K wariant 2,
 • dodano generowanie JPK_FA wariant 4,
 • poprawa drobnych defektów
Fajna Faktura Magazyn v 4.0.10
Fajna Faktura Multi v 3.0.12
Fajna Faktura Super v 2.0.24
 • dodano generowanie JPK_VAT 7 i 7K,
Fajna Faktura Magazyn v 4.0.9
Fajna Faktura Multi v 3.0.11
Fajna Faktura Super v 2.0.23
 • dodano wyświetlanie historii dokumentów na zakładkach klientów i towarów,
 • dodano możliwość dodatkowego filtrowania dokumentów,
 • dodano komuniakt o przeliczaniu kwot na dokumentach walutowych,
 • dodano zestawienie KP/KW,
 • dodano wczytywanie danych z faktury na notę korygującą,
 • dodanow możliwość edytowania nagłowka 'Odbiorca' na dokumentach,
 • dodano opcję do automatycznego drukowania czy dokument jest zapłacony,
 • zmieniono wybór dat przy generowaniu zestawień
Fajna Faktura Magazyn v 4.0.8
Fajna Faktura Multi v 3.0.10
Fajna Faktura Super v 2.0.22
 • dodano możliwość wpisania i wydruk Konta VAT,
 • generowanie podglądu w pdf,
 • rozszerzono automatyczne genrowanie nazw towarów na podstawie modyfikatorów,
 • dodano możliwość wpisania e-mail w danych podmiotu JPK
 • poprawa drobnych defektów
Fajna Faktura Magazyn v 4.0.8
 • generowanie JPK_MAG,
Fajna Faktura Magazyn v 4.0.7
Fajna Faktura Multi v 3.0.9
Fajna Faktura Super v 2.0.21
 • dodano możliwość edytowania plików JPK_VAT,
 • poprawa defektów
Fajna Faktura Magazyn v 4.0.6
Fajna Faktura Multi v 3.0.8
Fajna Faktura Super v 2.0.20
 • dodano możliwość generowania plików JPK_VAT,
 • dodano możliwość generowania plików JPK_FA,
 • dodano możliwość łączenia sprzedaży i zakupów z plików JPK_VAT
Fajna Faktura Magazyn v 4.0.5
Fajna Faktura Multi v 3.0.7
Fajna Faktura Super v 2.0.19
 • dodano możliwość pobierania danych z GUS,
 • dodano możliwość wystawiania Ofert,
 • poprawa wydruków,
Fajna Faktura Magazyn v 4.0.4
Fajna Faktura Multi v 3.0.6
Fajna Faktura Super v 2.0.18
 • dodano możliwość dodawania odbiorcy dokumentów,
 • dodano możliwość drukowania 2ch rachunków bankowych na dokumentach,
 • dodatkowe pole z notatkami na dokumentach,
 • pole z tekstem ustawowym na dokumentach,
 • dodano pole z typem transakcji,
 • dodatkowe pole na tekst podstawy zwolnienia z podatku,
Fajna Faktura Magazyn v 4.0.3
Fajna Faktura Multi v 3.0.5
Fajna Faktura Super v 2.0.17
 • udostępniono możliwość dodawania własnych wzorów pism do dokumentów,
 • dodano możliwość tworzenia cenników towarów,
 • przypisywanie cenników klientom,
 • dodano możliwość ustawiania różnych terminów płatności dla klientów,
 • dodano funkcjonalność wysyłania duplikatu mailem,
 • wyświetlanie podsumowania zaznaczonych dokumentów,
 • dodano zestawienie VAT
Fajna Faktura Magazyn v 4.0.2
Fajna Faktura Multi v 3.0.4
Fajna Faktura Super v 2.0.16
 • dodano opcje importu towarów i klientów z pliku xls,
 • dodano możliwość jednoczesnego wysyłania e-mailem wielu dokumentów do różnych klientów,
 • dodano możliwość edycji stopki dokumentów,
 • dodano funkcjonalność wydruku dodatkowych obrazków na dokumentach,
Fajna Faktura Magazyn v 4.0.1
 • dodano możliwość tworzenia zestawów towarów,
 • modyfikacja zestawień towarów,
 • dodano dokumenty zamówień do dostawców i od klientów,
Fajna Faktura Multi v 3.0.3
Fajna Faktura Super v 2.0.15
 • rozszerzono funkcjonalności korekt dokumentów,
 • dodano możliwość edycji walut oraz pobierania kursów NBP,
 • oznaczanie dokumentów wystałnych e-mailem,
 • dodano możliwość tworzenia wzorów treści e-maili,
 • poprawa defektów,

Poprzednie wersje
Fajna Faktura Multi v 3.0.2
Fajna Faktura Super v 2.0.14
 • dodano formatowanie tekstu komentarza dokumentu,
 • podpowiedzi ostatnio użytych opisow w kp/kw,
 • ustawianie kwoty limitu dokumentów gotówkowych, poniżej którego jest wystawiane KW, a powyżej KP (używane np. przy zasiłkach pogrzebowych),
 • zmiana wydruku zestawień faktur korygujących - sumowanie pozycji z tymi samymi stawkaki,
 • opcja wydruku w cenie brutto, domyślnie zaznaczona dla rachunku,
 • możliwość ustawienia etykiet pól dla wydruku "egzemplarza" dokumentu,
 • pamiętanie ostatniej ścieżki dla dokumentów w formacie pdf,
 • modyfikacja zestawień rachunków,
 • poprawa kilku drobnych defektów.
Fajna Faktura Start v 1.5.13
 • poprawa zaokrąglania wartości netto,
Fajna Faktura Multi v 3.0.1
 • obsługa wielu firm,
 • kopiowanie klientów między firmami,
 • kopiowanie towarów między firmami.
Fajna Faktura Start v 1.5.12
 • usunięto słowo VAT z wydruku,
 • zmiana etykiety daty sprzedaży na wydruku,
 • dodano możliwość drukowania 1 lub 2-ch egzemplarzy (bez słów Oryginał, Kopia na wydruku),
Fajna Faktura Super v 2.0.13
 • dodano możliwość wystawiania dokumentu w cenach netto,
 • dodano możliwość konfiguracji etykiety daty sprzedaży na wydruku,
 • dodano możliwość wyłączenia opisu ORYGINAŁ, KOPIA na wydruku,
 • zwiększono ilość znaków w wydruku tytułu dokumentu,
 • drobne modyfikacje.
Fajna Faktura Super v 2.0.12
 • dodano możliwość konfiguracji tytułu wydruku dokumentu (menu Opcje/Konfiguracja),
 • dodano możliwość definiowania i wstawiania dodatkowych opisów w komentarzu do dokumentu,
 • oznaczanie dokumentu jako zapłacony, z menu kontekstowego w oknie głównym dokumnetów,
 • uwzględnianie faktur korygujących na zestawieniu faktur vat,
 • opcja wydruku symbolu towarów(menu Opcje/Ustawienia zakładka Wydruk),
 • modyfikacja sposobu wystawiania faktur zaliczkowych.
Fajna Faktura Super v 2.0.11
 • dodano momożliwość wystawiania faktur zaliczkowych i końcowych,
 • dodano możliwość ustawienia hasła do programu,
 • dodano zestawienie dokumentów przterminowanych (niezapłaconych w terminie),
 • umożliwiono wyłączenie drukowania terminu płatności w dniach (menu Opcje/Ustawienia zakładka Wydruk)
 • umożliwiono wydruk ceny jenostkowej brutto, w dokumentach wyliczanych od ceny brutto (menu Opcje/Ustawienia zakładka Wydruk)
 • wprowadzono zapisywanie rozmiaru okna dokumentów oraz szerokości kolumn
Fajna Faktura Super v 2.0.10.1
 • umożliwiono wprowadzanie numerów Pesel dla klientów,
 • dodano kolejną metodę wyliczania wartości dokumentu (brutto2),
 • umożliwiono tworzenie zestawienia ilości sprzedaży,
Fajna Faktura Super v 2.0.10
 • dodano możliwość wystawiania dokumentów w walutach obcych,
 • zwiększono precyzję dla cen netto do 5 miejsc po porzecinku,
 • dodano setup dla nazwy kolumny "pkwiu", z możliwością jej wyłączenia,
 • dodano obsługę wielu rachunków bankowych sprzedawcy,
 • wyświetlanie na wydrukach terminu płatności w dniach,
 • umożliwiono wystawianie dokumentów kasowych KP i KW,
 • umożliwiono konfigurowanie tekstu podstawy prawnej faktur bez podpisu,
 • możliwość ustawienia domyślnej formy płatności, stawki vat i jednostki miary,
 • poprawiono numerowanie stron wydruku,
Fajna Faktura Start v 1.5.11
 • poprawiono edcję faktur,
 • poprawiono klonowanie faktur,
 • poprawiono filtrowanie faktur, klientów oraz towarów,
Fajna Faktura Super v 2.0.9
 • dodano możliwość wystawiania Faktur wewnętrznych,
 • dodano możliwość wysyłania dokumentów e-mailem,
 • dodano eksport dokumentów, klientów oraz towarów do plików xls,
 • dwukrotne kliknięcie opisu towarów na dokumencie otwiera okno edycji,
 • dodano możliwość ustawienia na dokumencie: Oryginał/Kopia,
 • umożliwiono wydruk dokumentów w cenach brutto,
 • umożliwiono wystawianie dokumentów z miesiącem sprzedaży,
 • dodano edycję sprzedawcy pojedynczego dokumentu,
 • poprawiono edycję zapłaconych kwot,
Fajna Faktura Super v 2.0.8
 • dodano możliwość wystawiania Faktur oraz Not korygujących,
 • dodano możliwość wystawiania Faktur Pro Forma,
 • dodano możliwość wystawiania Faktur VAT marża,
 • dodano możliwość wystawiania Rachunków,
 • dodano możliwość wystawiania Paragonów niefiskalnych,
Fajna Faktura Start v 1.5.10
 • usunięto kolumnę Symbol z wydruku, jeżeli jest zaznaczona opcja nie drukowania tej kolumny,
 • usunięto z wydruku miejsca na podpisy, jeżeli jest zaznaczona opcja wydruku bez podpisu,
Copyright © 2022 www.fajnafaktura.pl | Wszystkie prawa zastrzeżone